รับทำเว็บไซต์เชียงใหม่ | รับโปรโมทเว็บไซต์เชียงใหม่
Web Design Thai English
Tel. 08-5041 9674

จดโดเมนเนม (Domain Name)

การตั้งชื่อโดเมน

 • ห้ามใส่ "www." หน้าชื่อโดเมนเนม "www." หมายถึงชื่อโฮสติ้งไม่ใช่ชื่อโดเมนเนม
 • ชื่อโดเมนเนมใช้ได้เฉพาะ ตัวอักษร a-z, ตัวเลข, 0-9 และ "-" เท่านั้น ห้ามใช้เครื่องเหมาย _ และห้ามเว้นวรรค
 • ชื่อโดเมนเนมต้องไม่สั้นหรือยาวเกินไป โดยสามารถตั้งชื่อได้ตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป และยาวไม่เกิน 63 ตัวอักษร
 • ชื่อโดเมนเนมต้องไม่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยเครื่องหมาย "-" เช่น -chiangmai-webdesign.com หรือ chiangmai-webdesign-.com
 • ชื่อโดเมนเนมไม่ควรใช้เครื่องหมาย "-" 2 ตัวติดกัน เช่น Chiangmai--webdesign.com 
 

คุณสมบัติโดเมน 

 • คุณเป็นเจ้าของโดเมน 100%
 • สามารถสร้าง Nameserver เองได้ เช่น (ns1.chiangmai-webdesign.com หรือ ns2.chiangmai-webdesign.com)
 • สามารถสร้าง URL Forwarding ท่านสามารถ Forward domain ไปยังฟรีเว็บโฮสติ้งต่างๆได้
 • สามารถกำหนด Registrar Lock เพื่อป้องกันการขโมยโดเมนหรือ Hack โดเมน
 • สามารถแก้ไขข้อมูล ผ่านระบบจัดการโดเมนแบบออนไลน์ ได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถแก้ไขรายละเอียดเจ้าของชื่อโดเมน (Administartor Contact Information)
 • จดโดเมน ของท่านจะสามารถใช้งานได้ ภายในเวลาประมาณ 15-30 นาที หรือไม่เกิน 24 ชั่วโมง (หลังจากตรวจสอบการยืนยันการชำระเงินแล้ว)
 

ราคาโดเมนเนม

.com, .net, .org, .info, .biz ราคา 450 บาท/ปี
.co.th, .ac.th ราคา 1,000 บาท/ปี
 
Check Domain:
go top