รับทำเว็บไซต์เชียงใหม่ | รับโปรโมทเว็บไซต์เชียงใหม่
Web Design Thai English
Tel. 08-5041 9674

โฮสติ้ง (Hosting)


           เชียงใหม่เว็บดีไซน์เป็นผู้ให้บริการให้เช่า โฮสติ้งเชียงใหม่ (เครื่อง Server วางที่ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (CSL)) ที่เน้นคุณภาพและการใช้งานโฮสติ้งให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด โดยไม่เน้นปริมาณหรือจำนวนเว็บไซต์ที่อยู่ในโฮสติ้ง เนื่องจากประสบการณ์ในการเช่าโฮสติ้งที่มีเว็บไซต์จำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการเข้าถึงเว็บไซต์ช้าในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้จำนวนมาก ซึ่งจะมีผลกับการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทางเราได้ตระหนักถึงปัญหานี้มาตลอด เชียงใหม่เว็บดีไซน์จึงได้จัดตั้งโฮสติ้งที่มีประสิทธิ์ภาพขึ้น (Dell) ดูแลโดยผู้ชำนาญการ สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น เพื่อแก้ปัญหานี้ ทำให้โฮสติ้งออนไลน์ 24 ชม. และมี UPTIME 100% 
 
  Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6
  Operating System   CentOS/Linux 4.0 Etch
  Disk Space (ขนาดพื้นที่)   2GB   4GB 6GB 8GB 10GB 20GB
  Data transfer 80GB 120GB 200GB     300GB   400GB   600GB
  Sub Domain Unlimited Unlimited Unlimited   Unlimited   Unlimited   Unlimited
  Web Control Panel  Yes Yes Yes Yes Yes Yes
  Web Statistic  Yes Yes Yes Yes Yes Yes
  SSL Support  Yes Yes Yes Yes Yes Yes
  Database and File Features of Hosting (ฐานข้อมูลและไฟล์)
  MySQL Databases 3 6 9 12 15 20
  Storage Engine   MyISAM, MEMORY, InnoDB, ARCHIVE, CSV, FEDERATED, MERGE
  phpMyAdmin  Yes Yes Yes Yes Yes Yes
  FTP Accounts Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
  Web File Manager  Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Email Features of Hosting(อีเมล)
  Email Accounts Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
  Anti Spam   Anti Spam System Powered by SpamAssassin, Razor, Pyzor, RulesDuJour
  Anti Virus (ClamAV) Yes Yes Yes Yes Yes Yes
  Webbase Email  Yes Yes Yes Yes Yes Yes
  POP3,IMAP,SMTP Yes Yes Yes Yes Yes Yes
  Email Forward, Alias, Yes Yes Yes Yes Yes Yes
  Auto Response, Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Web Programming Features (ภาษาที่สนับสนุน)
  PHP5  Yes Yes Yes Yes Yes Yes
  Zend Optimizer  Yes Yes Yes Yes Yes Yes
  Perl, CGI Yes Yes Yes Yes Yes Yes
  AJAX, XML Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Data Backup and Security Features (สำรองข้อมูลและความปลอดภัย)
  Web Yes Yes Yes Yes Yes Yes
  Weekly Backup Yes Yes Yes Yes Yes Yes
  System Database Daily Backup (30 Day Cycle)   System Backup database MySQLevery day and Roll Back 30 days ago.
  System Web Weekly Backup (4 Week Cycle)   System Backup every week and Roll Back 4 days ago.
  Directory Protect (HTTP Authen) Yes Yes Yes Yes Yes Yes
               
   
  * ทำไมโฮสติ้งของเราจึงราคาสูงกว่าโฮสติ้งทั่วไป
   ตอบ: โฮสติ้งของเราเป็นเว็บโฮสติ้งที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้สำหรับเว็บไซต์ลูกค้า Chiangmai Webdesign เท่านั้น ซึ่งเป็นบริษัทรับจัดทำเว็บไซต์ จะเน้นเรื่องคุณภาพและการบริการมากกว่าปริมาณเว็บไซต์ อีกทั้งเรายังวิเคราะห์ความสามารถในด้านความเร็ว และความเสถียรของโฮสติ้งด้วย เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเช่น การโปรโมตเว็บไซต์ และการเข้าถึงได้ครอบคลุมประเทศได้มากที่สุดทั่วโลก นอกจากนั้น เรายังแนะนำบริการต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ให้กับท่านอีกด้วย ปัจจัยเหล่านี้ ทีมงาน Chiangmai Webdesign ได้ทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว 
 
  * หากท่านสนใจแพ็คเกจ Reseller หรือ โฮสติ้งต่างประเทศ
สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ info@chiangmai-webdesign.com
   
  Tags: รับทำเว็บไซต์เชียงใหม่, โฮสติ้งเชียงใหม่,  ทำเว็บไซต์เชียงใหม่
go top