รับทำเว็บไซต์เชียงใหม่ | รับโปรโมทเว็บไซต์เชียงใหม่
Web Design Thai English
Tel. 08-5041 9674
รับทำเว็บไซต์ เชียงใหม่

Job

 

Web Graphic Design (Full time)

 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 - 30 ปี
 • จบปริญญาตรีสาขานิเทศศิลป์, ออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และใช้โปรแกรมดังนี้ได้ดี Photoshop, Illustrtor, Flash, Css, Dreamweaver
 • มีความรู้และใช้ Flash action script ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานเว็บไซต์ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ส่ง resume ที่ info@chiangmai-webdesign.com รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่ง Resume ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเท่านั้น
 
 

Marketing (English) (Full time)

 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 - 30 ปี
 • จบปริญญาตรีอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี
 • พูด-ฟัง-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี ถูกหลักไวยากรณ์
 • มีความอดทน กระตือรือร้น กล้าแสดงออก สามารถออกนอกพื้นที่ได้
 • หากมีประสบการด้านการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ส่ง resume ที่ info@chiangmai-webdesign.com รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่ง Resume ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเท่านั้น
 

PHP Programmer (Full time)

 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 - 30 ปี
 • จบปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา PHP, Html, Css, Java script, Jquery ได้เป็นอย่างดีและใช้โปรแกรม Dreamweaver, Photoshop ได้
 • มีความอดทน กระตือรือร้น ทำงานได้เร็ว
 • มีประสบการด้านการอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • ส่ง resume ที่ info@chiangmai-webdesign.com รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่ง Resume ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเท่านั้น

เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท

 
 
   
go top