วิธีการใส่เงาตัวหนังสือด้วย css3

ใน css3 จะมีคำสั่งที่ใช้ในการใส่เงาให้กับ ตัวหนังสือ คือคำสั่ง text-shadow วิธีใช้ เช่น <html> <head> <style> h1{ text-shadow:5px 5px 5px #000; } </style> </head> <body> <H1>TEST CSS TEXT SHADOW</H1> </body> </html> เป็นการใส่เงาให้กับตัวหนังสือที่อยู่ใน tag H1 ให้มีความหนา 5px เบลอ 5px เยื้องไปข้างหลัง 5px และสีของเงาคือ สีดำ(#000)