CSS การจัดการกับข้อความ

ในการทำเว็บไซต์ การจัด css ให้กับข้อความก็เป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้การจัดเรียงกันของตัวอักษร ขนาด สี เป็นไปตามที่นักพัฒนาต้องการ วันนี้เรามาดู คำสั่งในการจัดการกับข้อความกันครับ .text{ font-family: Tahoma; font-size: 18px; color:#000; font-weight:bold; line-height: 1; word-wrap:break-word; } จากโคดตัวอย่างด้านบน มาดูกันว่า แต่ละคำสั่ง ใช้กันอย่างไร คำสั่งแรก คือ font-family ใช้กำหนด ประเภทของ font ที่เราต้องการ font-size  ใช้กำหนด ขนาดของ font color  ใช้กำหนด สีของ font font-weight ใช้กำหนด ความหนาของ font สามารถกำหนดความหนาเป็น bold หรือเป็นค่า 100,200,... ได้ตามต้องการ line-height  ใช้กำหนด ความสูงระยะห่างของแต่ละบรรทัด word-wrap  ใช้กำหนด การทำงานในกรณีที่ข้อความในบรรทัดนั้นยาวเกินกว่าบล็อก ที่ครอบไว้แล้ว เราใช้ break-word ในการตัดคำเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่