วิธีการสร้าง 301 redirect กับไฟล์ .htaccess

การสร้างไฟล์ .htaccess โดยใช้คำสั่ง 301 redirect จะใช้เมื่อต้องการย้ายเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่ หรือ โดเมนเนมเดิมไปโดเมนเนมใหม่นั่นเองครับ เหตุเพราะหากเราสร้างเว็บไซต์มาเว็บนึ่ง หากเราต้องทำ PR ใหม่ทั้งหมดคงเป็นเรื่องที่ปวดหัวและใช้เวลาอย่างมาก ดังนั้น Google จึงให้เครดิตสำหรับผู้ที่มีเว็บไซต์เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการย้ายเว็บไซต์ใหม่ ไม่ต้องกลับมาทำ PR ใหม่ทั้งหมดครับ ก่อนอื่นต้องสร้างไฟล .htaccess มาก่อน และใส่โค๊ดด้านล่างนี้เข้าไปครับ 1. หากต้องการ Redirect หน้า webpage จาก a.html(เว็บไซต์เดิม) ไป b.html(เว็บไซต์ใหม่) ใช้คำสั่ง Redirect 301?a.html b.html 2. Redirect หน้า weppage a.html ในโดเมนปัจจับบัน ไปยัง http://www.new.domain.com/a.html (อาจเป็นเนื้อหาเหมือนกัน) Redirect 301?a.html http://www.newdomain.com/a.html 3. Redirect ทุกไฟล์ในโดเมนเก่า ไปยังโดเมนใหม่ Redirect 301 / http://www.newdomain.com/   ** ตัวนี้ผมใช้ทุกเว็บครับ ปกติหากไม่ใส่โค้ดนี้ ทำให้ google มองเว็บไซต์เรามี 2 URL ครับ คือ http//domainname.com และ http://www.domainname.co เมื่อใส่โค้ดด้านล่างนี้แล้ว จะทำให้เมื่อมีคนเข้า URL  http//domainname.com ก็จะทำการ redirect มาที่ http://www.domainname.com ทุกครั้งครับ Options +FollowSymlinks RewriteEngine on rewritecond %{http_host} ^domain.com [nc] rewriterule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [r=301,nc]