สมัครงาน

1) PHP Developer (Front-end)

  - มีประสบการณ์การเขียนเว็บไซต์ภาษา HTML / CSS / PHP / AJAX / JAVA SCRIPT / JQUERY ได้อย่างชำนาญ
  - หากสามารถใช้งาน Framework (MVC) เช่น Codeigniter หรือ Laravel ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - หากสามารถเขียนหรือ Modify ธีมของ Wordpress ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และเข้าใจความสวยงามในการเขียนเว็บไซต์
  - สามารถอ่าน/เขียน/สื่อสาร ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
  - มีความขยัน อดทน ทำงานเป็นทีม พร้อมช่วยเหลือทีมงานเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
  - มีโน๊ตบุ๊คเป็นของตนเอง

เงินเดือน : ตามประสบการณ์
* ถ้าไม่มีประสบการณ์ให้นำ Coding ที่เคยทำมานำเสนอได้

 

2) ผู้ช่ายผู้จัดการ

  - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
  - หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดและงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และประสานงานกับลูกค้าได้ดี
  - มีความรู้ด้าน Social Media หรือการทำ Branding Content
  - สามารถอ่าน/เขียน/สื่อสาร ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
  - มีความขยัน อดทน ทำงานเป็นทีม พร้อมช่วยเหลือทีมงานเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
  - มีโน๊ตบุ๊คและรถยนต์เป็นของตนเอง

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

 

3) Photographer (Freelance)

  - มีผลงานการถ่ายภาพโรงแรม/รีสอร์ท ในระดับดี-ดีมาก
  - สามารถรับงานถ่ายภาพได้วันจันทร์-อาทิตย์
  - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
  - มีกล้องและอุปกรณ์ที่เหมาะกับงานถ่ายภาพโรงแรม/รีสอร์ท

รายได้ : ตามประสบการณ์/ผลงาน.
* ถ่ายภาพเต็มวัน / ครึ่งวัน