นโยบาย

บริษัท ออนไลน์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด มีนโยบายการให้บริการลูกค้าดังนี้

 

นโยบายการสั่งซื้อสินค้าและบริการ
 1. สินค้าและบริการของบริษัทถูกต้องตรงตามรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์ทุกประการ
 2. ขั้นตอนการสั่งซื้อ
  • ลูกค้าทำการตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและบริการที่ลูกค้าสนใจ
  • ลูกค้าทำการขอใบเสนอราคาจาก https://www.chiangmai-webdesign.com/th/quote.html
  • กรอกข้อมูลการติดต่อของลูกค้าและเลือกสินค้าและบริการที่ต้องการให้ทางบริษัททำการเสนอราคา
 3. ราคาสินค้าและบริการที่แสดงหน้าเว็บไซต์ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 4. การรับประกันสินค้าและบริการ
  • สินค้าและบริการ บริษัทรับประกันโดยดูแลเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ 100% หลังจากเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นระยะเวลา 1 ปี ในกรณีที่ลูกค้าทำเว็บไซต์กับทางบริษัท
 
นโยบายการชำระเงิน
 1. ลูกค้าสามารถทำการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.chiangmai-webdesign.com/th/payment.html
 2. ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล info@chiangmai-webdesign.com
 3. ลูกค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และส่งเอกสารมาที่อยู่ของบริษัท ทางบริษัทจะจัดส่งใบเสร็จกลับไปให้ลูกค้าทางไปรษณีย์
 
นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้าและบริการ
 
นโยบายการคืนเงิน
 
นโยบายความเป็นส่วนตัว
 1. ทางบริษัทจะไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆ กับบุคคลภายนอก ยกเว้นเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับคำสั่งจากศาลเท่านั้น
 2. บริษัทได้เก็บ Log File เพื่อแสดงข้อมูลการใช้การต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ไว้เป็นระยะเวลา 90 อย่างถูกต้องตามกฏหมาย
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า