ระบบจองห้องพัก โรงแรม/รีสอร์ท

           เปลี่ยนการจองให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Hotel Biz Solution โปรแกรมสำหรับกับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ให้บริการ ระบบจองห้องพัก (Booking Engine) แม้กระทั้งการดูแลเว็บไซต์ของธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ทของท่านให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่นและทันสมัยตลอดเวลา ทีมงานของเราตั้งใจและมุ่งมั่นพัฒนาและนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ มีการนำเครื่องมือทางการตลาดและ ROI ที่สามารถวัดผลได้มาปรับใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด